جدیدترین مطالب پنجره هوشمند

پنجره های هوشمند آینده صنعت ساختمان را رقم خواهد زد. نوع جدیدی از پنجره های هوشمند، انقلابی در این صنعت بوجود آورده است. این نوع از پنجره های هوشمند که توسط کالج دانشگاه لندن (UCL) و انجمن پژوهشی و علوم فیزیکی (EPSRC) بوجود آمده می تواند هزینه نظافت پنجره ها در ساختمانهای بلند را به…