جدیدترین مطالب پوست مصنوعی

پیوند پوستی سه بعدی راه‌حل جدید دانشمندان برای تسریع درمان سوختگی است. آسیب‌های ناشی از سوختگی بعضا جبران‌پذیر نیستند و باعث تغییر شکل پوست می‌شوند. به گفته دانشمندان، استفاده از این روش تا حدود زیادی به فرآیند ترمیم و بازیابی مجدد بافت پوست کمک خواهد کرد.

حس لامسه ی ما به لطف هزاران “مکانورسپتور” ایجاد می شود که در سراسر پوست ما توزیع شده اند. یک مقدار فشار بیشتری که به یکی از این سنسورها وارد می شود، پالس های الکتریکی بیشتر،  آن را به مغز ارسال می کنند و بنابراین نتیجه ی افزایش این عمل احساس لامسه ای است که…