جدیدترین مطالب پوشیدنی های الکترونیکی

غشای صمغی پلیمری پاناسونیک در پوشیدنی های الکترونیکی استفاده خواهد شد. این شرکت به تازگی غشای صمغی پلیمری نرم و انعطاف پذیر خود را همراه با الکترودهای شفاف و یک چسب رسانا معرفی کرد. این لایه را می توان در پوشیدنی های الکترونیکی استفاده کرد. غشای صمغی تا 2.5 برابر طول آن کشیده می شود و…

عدم توانایی کنترل ادرار یک بیماری محسوب می شود؛ اما یک تیم از محققان مرکز انرژی های بیولوژیکی بریستول در دانشگاه غرب انگلستان برای تولید نوعی جوراب فعالیت می کنند که می تواند از اوره ی موجود در ادرار الکتریسیته تولید کند. چندش آور به نظر می رسد؛ اما در حقیقیت ادرار در سلول سوختی…