پولکادات با نماد اختصاری DOT یک ارز دیجیتالی است که در این گفتار در تکراتو، به پیش بینی قیمت پولکادات در سال 2021 و سال های بعد آن می‌پردازیم.