شایعات راجع به بازی های پوکمون سان و پوکمون مون از طریق خود شرکت پوکمون تایید شد. شرکت Pokemon از نسخه های اخیر بازی محبوب Pokemon خبر داد. این بازی ها که “Pokemon Sun” و “Pokemon Moon” نام دارند قبلا به عنوان شایعه به بیرون درز کردند و هم اکنون به صورت رسمی معرفی شدند….