جدیدترین مطالب پژو 405

تعداد استانداردهای اجباری خودرو، از ۵۲ به ۸۳ استاندارد افزایش پیدا کرده است؛ تعدادی از خودروها توانایی پاس نمودن این استانداردها نداشته و قرار است تا تولید آنها در سال 97 متوقف شود. لیست خودروهایی که در سال 97 تولید نمی‌شوند نیز منتشر شده است.

تیراژ دو محصول قدیمی پژو 405 و پراید، منتفی شده و این موضوع نشان می‌دهد که به‌نوعی روند حذف تدریجی آنها آغاز شده است. این اطلاعات را می توان از جدیدترین آمار تولید خودروسازان داخلی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است به دست آورد. طبق آماری که به چهار ماه…