جدیدترین مطالب پیام رسان سیگنال

پیامرسان‌های مبتنی بر رمزنگاری سرتاسری همچون واتساپ ضمن ارائه درخواست بازنگری دولت بریتانیا در لایحه امنیت آنلاین، آن را موجب تضعیف این فناوری دانستند.

ایجاد موجی از نارضایتی در میان کاربران بالاخره واکنش در پی داشت و واتساپ کوتاه آمد. این پیامرسان حالا مدعی است اطلاعات کاربران را به فیسبوک نمیدهد.

صفحه 1 از 2