همکاری ایرانسل و پیام رسان گپ روزهای خوبی را برای این پیام رسان ایرانی نوید می‌دهد. گپ و ایرانسل با انتشار اطلاعیه‌ای از آغاز همکاری خود خبر دادند.