جدیدترین مطالب چارلز داروین

جزیره ها همچون حباب های تکاملی هستند. حیوانات و گیاهان جزیره ها به راحتی نمی توانند به محیطی دیگر بروند، به همین دلیل منزوی می مانند و به گونه های جداگانه ای تقسیم می شوند. بنابراین اینکه ایده های چارلز داروین در مورد تکامل گونه ها در جزایر (مشخصا جزایر گالاپاگوس) شکل گرفته اند، تصادفی…

چارلز داروین زیست شناس شهیر بریتانیایی، 135 سال قبل روز 19 آوریل سال 1882درگذشت. داروین اغلب به عنوان پدر تکامل شناخته می شود، نظریه مشهوری که توضیحی برای منشاء و چگونگی تکامل موجودات زنده زمین را در بر گرفته است. داروین 12 فوریه سال 1809 در شروزبری انگلستان متولد شد و تا 8 سالگی به…

چهره انسان با وجود ترکیبی از ماهیچه های بسیار متنوع، می تواند حالات چهره مختلفی را ایجاد کند، بنابراین تشخیص تصادفی یک حالت؛ همانند بردن دوباره بلیط بخت آزمایی است! با این حال، انسان می تواند تا حدی احساسات اولیه را با توجه به شرایط و پس زمینه های فرهنگی درک کند. در واقع محققان…