جدیدترین مطالب چای

گیاه شناسان اسرار ژنتیکی گیاه با ارزشی که چای از آن به دست می آید را آشکار کردند. تیمی از محققان چینی موفق به رمزگشایی اسرار ژنتیکی گیاه چای با نام علمی کاملیا سیننسیس شده اند. چای یکی از محبوب ترین نوشیدنی های جهان است. همه انواع چای سیاه، اولانگ (چای بومی چین)، سفید و…

چای یکی از محبوب ترین نوشیدنی های جهان است. چای نوشیدنی شخصی محسوب می شود، هر کس دستور العمل شخصی خودش را برای دم کردن چای عالی دارد. اما نظریات علمی در مورد بهره بردن از بیشترین خاصیت چای چیست؟ فواید تنها دلیل نوشیدن چای نیست، اما باید بدانید، نوشیدن آن فواید زیادی دارد. محققان…