چین لینک یک ارز دیجیتالی و یک شبکه‌ی اوراکل غیرمتمرکز است که ما در این گفتار، به پیش بینی قیمت چین لینک در سال 2021 و سال های بعد از آن می‌پردازیم.