جدیدترین مطالب ژاپن

نخستین ماهواره چوبی جهان قرار است تا سال آینده توسط ژاپنی‌ها راهی فضا شود. ظاهراً ماهواره‌های چوبی استحکام بسیار بیشتری نسبت‌به دیگر ماهواره‌ها دارند.

صفحه 1 از 3