جدیدترین مطالب ژن های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک

مطالعه ای جدید نشان می دهد، هوای آلوده شهرها، حتی از چیزی که پیش از این تصور می کردیم هم از لحاظ بهداشتی خطرناکتر هستند. محققان، ردپای باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک در هوای آلوده شهرها را مشاهده کرده اند که با آنتی بیوتیک های متداول قابل درمان نیستند. محققان دانشگاه گوتنبرگ، سوئد، 864…