جدیدترین مطالب کارآفرینان موفق

امروز می‌خواهیم در مورد موفق ترین و بهترین کارآفرین های جهان در سال 2020 صحبت کنیم. ‌کارآفرین به شخصی گفته می شود که با ریسک مالی، یک سازمان یا تجارت را تاسیس کند.

مسیری که هر کدام از کارآفرینان طی می کنند، همانند اثرانگشت منحصر به فرد است. با اینحال برخی از موارد رایج وجود دارد که بسیاری از کارآفرینان موفق را به یکدیگر مرتبط می کند. در ادامه با 7 خصوصیت مشترک آشنا می شوید که کارآفرینان موفق را از دیگران متمایز می کند؛ با تکراتو همراه…

همه ی ما در پایان هر سال، زندگی خود در سالی که گذشته را مرور کرده و به دستاوردهایمان فکر می کنیم. شاید به تمامی اهدافی که برای آن سال در نظر گرفته بودیم، دست یافته ایم و شاید در برخی از آنها موفق نبوده ایم. در هر صورت، بهتر این است که به حرکت…