جدیدترین مطالب کامپیوتر کوانتومی

گوگل  روز چهارشنبه از دستیابی به موفقیت در زمینه ی محاسبات کوانتومی خبر داد. این شرکت ادعا می کند به الگوریتمی کوانتومی برای حل مسائل با سرعت ۱۰۰ میلیون برابر پردازش های معمولی دست یافته است. این کشف در صورت تایید نه تنها می تواند منجر به هوش مصنوعی به سبک iRobot شود بلکه می…