جدیدترین مطالب کامیون الکتریکی تسلا

اخبار جدید گزارش کرده اند که کمپانی تسلا قصد دارد رونمایی از کامیون الکتریکی تسلا را به زمان دیگری موکول کند؛ این مساله به دلیل تمرکز بیشتر در روند تولید تسلا مدل 3 انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، کامیون الکتریکی تسلا می تواند با یک بار شارژ کامل، مسافتی معادل 200 تا 300 مایل (321 تا 482 کیلومتر) را طی کند. کمپانی تسلا قصد دارد طی رویدادی که در شهریور ماه برگزار می شود، کامیون الکتریکی خود را به نمایش بگذارد؛ هرچند که تاریخ دقیق آن مشخص نشده است….