جدیدترین مطالب کانسپت فراری

کانسپت فراری مانیفستو مقام اول رقابت طراحی فراری را بدست آورد. فراری همیشه با نگاهی به آینده، نسل پیشرفته ماشین های سوپر اسپورت خود را طراحی می کند. این خودرو ساز ایتالیایی اخیرا در رقابتی چالش برانگیز بین مدارس مختلف طراحی، ترکیب نسل پیشنهادی ماشین های 2040 خود را به رقابت گذاشت و هیئت داورانی…

لا فراری (LaFerrari) با مهندسی اعجاب انگیز و آینده نگرانه خود طوفانی را در جهان برپا کرد و منجر به فهماندن این موضوع شد که چرا فراری در بالاترین مکان تولیدات خودرو قرار گرفته است. فراری تصمیم گرفت هوادارانش را برای دیدن جزئیات کانسپت F80 جدید خود منتظر نگذارد. رقابت در سراسر جهان بر سر…