جدیدترین مطالب کاوشگر چانگه 5

اولین فضاپیمای باری چین با موفقیت به آزمایشگاه فضایی تیانگونگ-۲ رسید. به گزارش خبرگزاری رسمی شین هوای چین، این موفقیت گامی بزرگ در جهت هدف اصلی پکن یعنی ساخت ایستگاه فضایی دائمی و سرنشین دار تا سال 2022 است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین، با اولویت قرار دادن پیشرفت برنامه فضایی چین، قصد ارتقای…

چین قصد دارد، پس از ارسال یک کاوشگر به مریخ در سال 2020، اکتشافات سیارکی را در دستور کار خود قرار دهد. این کشور قصد دارد، اکتشافات سیارکی را در سه سیارک انجام داده و بر روی یکی از سیارک ها تحقیقات علمی را انجام دهد. بر اساس اوراق سفید منتشرشده توسط دولت چین با…