جدیدترین مطالب کشف سیاهچاله

دانشمندان موفق به کشف سیاهچاله ای در کهکشان راه شیری شدند. دانشمندان با مقایسه ی داده های یک منبع عجیب و غریب از امواج رادیویی به نتیجه ی جالبی رسیدند. آنها دریافتند چیزی که زمانی فکر می کردند یک کهکشان دور باشد، در واقع یک سیستم ستاره ای دوتایی و نزدیک است. این سیستم از…

کشف سیاهچاله ای عظیم در منطقه ای نادر از کیهان، ستاره شناسان را شگفت زده کرد. اندازه ی این سیاهچاله ی عظیم که در مرکز کهکشان NGC 1600 قرار دارد، تقریبا با بزرگترین سیاهچاله ی کشف شده، برابر است. این سیاهچاله در ناحیه ای کم تراکم، مابین بیش از 20 کهکشان دیگر قرار گرفته است؛…