جدیدترین مطالب کفش

آیا دنبال راه رفتن روی آب هستید؟ خوب، کفش های جدید آدیداس این امکان را فراهم می کنند، البته ساید نتوانید دقیقاً روی آب راه بروید ولی می توانید روی زباله های که از آب آمده(و تحت تکنولوژی چاپ سه بعدی است) قدم بگذارید! آخرین کفش این شرکت، دو اتفاق جالب را رقم می زند، استفاده…

در محصولات پوشیدنی و یا در صنعت کفش سازی، نایک به این معروف است که هرگز ترسی برای آزمایش فن آوری های جدید ندارد. آخرین نمونه جدید این شرکت Zoom Soldier 8 است، کفشی زیبا که برای افراد معلول، مانند کسانی که قطع عضو هستند و یا سکته مغزی کرده و یا از فلج مغزی رنج می…