جدیدترین مطالب کمربند کویپر

کاوشگر نیوهورایزنز (افق های نو) پانزده ماه گذشته را صرف ثبت، چندین گیگابایت داده از پلوتو کرده است. سازمان فضایی ناسا صبح روز جمعه اعلام کرد، این کاوشگر در نهایت آخرین داده هایش از پلوتو و همچنین قمر شارون این سیاره را به زمین ارسال کرده است. ناسا قصد بررسی دو برابری این داده ها،…

کاوشگر فضایی نیو هورایزن (افق های نو) ناسا در حال نزدیک شدن به شی مرموز واقع درکمربند کویپر است. این شی یخی، MU69 نام گذاری شده است. مشاهدات اخیر نشان دهنده سطحی بسیار سرخ، حتی سرخ تر از لکه سرخ سیاره کوتوله پلوتو است. این شی کوچک کمربند کویپر (KBO)، حدود 20-30 مایل (30-45 کیلومتر)…