جدیدترین مطالب کمپانی اوبر

نقشه برداری از جاده های جهان که به منظور عملکرد بهتر ماشین های خودران اوبر انجام خواهد شد، برای این کمپانی 500 میلیون دلار هزینه در بر خواهد داشت. شنیدن اینکه اوبر قصد دارد نسبت بهبود نقشه برداری از جاده های جهان اقدام کند تا عملکرد بهتری را در هنگام سوار و پیاده کردن مسافران…

بدون شک با آغاز سال 2020 وارد دهه ی اتومبیل های خودران می شویم. بسیاری از خوردوسازان بزرگ برای ورود اتومبیل های خودران به جاده ها برنامه ریزی کرده اند و برای تحقق هرچه زودتر این برنامه با یکدیگر رقابت می کنند. در اینجا با 19 خودروساز بزرگ و برنامه های آنها برای آماده سازی…