جدیدترین مطالب کمپانی های چینی

همزمان با فشار تهاجمی کمپانی های چینی در بازار تراشه های حافظه، کمپانی سامسونگ نیز تلاش می کند تا برتری خود در این بازار را حفظ کند. این کمپانی قصد دارد منابع بیشتری را در تجارت نیمه هادی قرار دهد تا رقابت بهتری با کمپانی های چینی داشته باشد؛ گفته می شود که این کمپانی…