جدیدترین مطالب کمپانی پورشه

براس ساخت ماشین الکتریکی پورشه میشن ای ، بیش از 1400 نفر به کار گرفته می شوند. کمپانی پورشه برای اولین بار از ماشین الکتریکی خود در دسامبر گذشته رونمایی کرد؛ مدل لوکسی که قرار بود با تسلا مدل اس رقابت کند. گفته می شد که برای ساخت این ماشین، 1000 نفر به کار گرفته…