جدیدترین اخبار و مقالات کمپانی ZTE

برکناری مدیران ارشد ZTE باهدف جلب نظر مقامات آمریکایی انجام شد. این کمپانی که پیش از این تحریم بود، برای رفع تحریم باید جریمه هایی را نیز پرداخت کند. به گزارش تکراتو، دولت آمریکا که پیش از این کمپانی ZTE را تحریم کرده بود، برای رفع تحریم های ZTE تغییر مدیران ارشد را خواستار شد….

صفحه 1 از 3