جدیدترین مطالب کمک به افراد سالمند

استفاده از گوشی های هوشمند برای بسیاری از سالمندان دشوار است اما علت آن چیست؟ آیا پیچیدگی و یا صفحه کلید های لمسی و کوچک آنها دلیل این امر می باشد؟ در حالی که هنوز هم گوشی هایی  هستند که دارای دکمه های بزرگ و ساده ای باشند، اما ممکن است خریداران مسن هم دوست…