جدیدترین مطالب کم خوابی

آیا می‌توان زمان خواب را در انسان کنترل کرد؟ مطالعات جدید می‌گویند گونه‌ای به نام غارماهی کور مکزیکی، علی‌رغم حفظ سلامتی خود در شبانه روز تنها به دو ساعت خواب نیاز دارد. فهم چرایی این موضوع کمک‌های بسیاری به تحلیل چرخه خواب در انسان‌ها خواهد کرد.

همه ما اهمیت خواب خوب شبانه را می دانیم. کمبود خواب می تواند باعث اضطراب، تحریک پذیری و تاثیر گذاری روی توانایی ما برای حفظ و پردازش اطلاعات شود، در واقع از همه طرف به ما بدن ما لطمه می زند. اما همانطور که همه کارآفرینان می دانند، گاهی اوقات شبی پر کار پیش می…