جدیدترین مطالب کم فروشی اینترنت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مشکلات کم ‌فروشی اینترنت صحبت نمود و اعلام کرد که مردم از این شرایط ناراحت هستند و خواهان رسیدگی به این مشکل هستند. وی در ادامه تاکید نمود که باید در استان های کشور هم تنظیم مقررات انجام شود و همه مسئولین به مشکلات کم ‌فروشی اینترنت رسیدگی کنند.