جدیدترین مطالب کنفرانس کارآفرینان ایرانی

” اخبار کنفرانس iBridge برلین ، روز سوم ” را می توانید در اینجا شاهد باشید، این اخبار را از توییت های کنفرانس iBridge و همچنین پخش زنده این رویداد از سایت کنفرانس iBridges.org تهیه و تدارک می بینیم:   . ساعت 10 : سعید عمیدی به روی سن رفت. عمیدی درباره 5 گرایش برتر high-tech برای…

” اخبار کنفرانس iBridge برلین ، روز دوم ” را می توانید در اینجا شاهد باشید، این اخبار را از توییت های کنفرانس iBridge و همچنین پخش زنده این رویداد از سایت کنفرانس iBridges.org تهیه و تدارک می بینیم: . سخنرانی دکتر مشایخی دقایقی پیش شروع شد. مشایخی درباره چالش های اقتصادی صحبت می کنند….

اخبار کنفرانس iBridge برلین را می توانید در اینجا شاهد باشید، این اخبار را از توییت های کنفرانس iBridge و همچنین پخش زنده این رویداد از سایت کنفرانس iBridges.org تهیه و تدارک می بینیم: ساعت 9:40 : مریم خسروانی دومین کنفرانس iBridge رو شروع کرد. ساعت 9:45 : پروفسور زاهدی از دانشگاه برکلی سخنرانی خودش رو آغاز…