جدیدترین مطالب کنکورد

به نظر می رسد، در آینده ای محتمل، آسمان مملو از هواپیماهای بدون سرنشین پر سر وصدا شود. ناسا اعلام کرد که برنامه هایی برای ساخت یک هواپیمای مافوق صوت دارد. ناسا به بلومبرگ گفته است که ماه اوت ساخت مدل آزمایشی هواپیمای مافوق صوت خود را آغاز می کند. ناسا ماه گذشته نمونه آزمایشی…

شنیدن خبرهای متعدد درباره آخرین پتنت ایرباس، نشان از یک جانشین مناسب برای هواپیماهای کنکورد بازنشسته می دهد. این پتنت یک هواپیمایی را توصیف می کند که نه تنها می تواند مافوق صوت حرکت کند بلکه می تواند به صورت عمودی بنشیند و بلند شود. این هواپیما قادر خواهد بود با سرعت 4.5 ماخ حرکت…