جدیدترین مطالب کنگره آمریکا

دشمنی عجیب رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا منجر به نزاع سیاستمداران آمریکایی بر سر رمزارزها با وی شده و حالا احتمال اخراج وی نیز مطرح است.

صفحه 1 از 2