جدیدترین مطالب کوبا

پس از اینکه رئیس جمهور سابق اوباما روابط دیپلماتیک آمریکا با کوبا را از سر گرفت، کسب و کارهایی این کشور به دنبال فرصت هایی در بازار نو ظهور این کشور به تکاپو افتادند. گوگل یکی از اولین شرکت ها بود که به این کشور رفت. ماه دسامبر سال گذشته، پس از اینکه اوباما اعلام…

کوبا به آهستگی در حال باز کردن درهای خود به سوی تکنولوژی است؛ اما تاکنون اقدامی مهم برای ساخت تکنولوژی بومی صورت نداده است. صادرات این کشور همچنان تحت سلطه محصولات طبیعی مانند، نیکل، شکر و دخانیات است. حال کوبا می خواهد، نخستین کارخانه کامپیوتر خود را افتتاح کند که به گفته مقامات دولت کوبا،…