جدیدترین مطالب کوه شارپ

کریاسیتی، ماموریت مریخ نورد چهار ساله ناسا، سال 2016 را صرف کشف سرنخ های جدیدی از تاریخچه مریخ کرده است؛ از جمله، دریاچه های تبخیری و ذخایر معدنی که نشان دهنده حضور اکسیژن در سیاره سرخ هستند. این کاوشگر آغاز سال 2017 را صرف بررسی شکل گیری ساختارهای طبیعی دیگری کرده است، صخره های شکافته…

مریخ ممکن است از زمین سرخ رنگ به نظر برسد، اما عکس هایی که مریخ نورد کریاسیتی ثبت کرده، چیز دیگری را نشان می دهد. تصاویر ارسالی از کاوشگر کریاسیتی چشم انداز کوهستانی به رنگ بنفش را به نمایش می گذارد. این عکس جدید روز 10 نوامبر 2016 در نزدیکی کوه شارپ به وسیله سه…