جدیدترین مطالب گازهای اتمسفر

ماه، تنها قمر سیاره خاکی زمین ماست. این جرم سماوی با بازتاباندن نور خورشید، از تاریکی شب‌های زمین می‌کاهد؛ به طوری که نور مهتاب آن، جلوه‌ای رویایی به آسمان شب می‌دهد. در این سری از مطالب سعی داریم بیشتر با نزدیک‌ترین همسایه خودمان در منظومه شمسی آشنا شویم. با تکراتو همراه شوید. قسمت سوم: اتمسفر…

دانشمندان سؤالات بی‌پاسخ زیادی در مورد سیاره اورانوس دارند، ازجمله اینکه؛ سؤالاتی در مورد ظاهرش و اینکه چرا نسبت به غول‌های گازی دیگر همچون مشتری و زحل متفاوت است. اما سؤال مهم دیگری هم دراین‌بین مطرح است، چرا اورانوس چنین بوی نامطبوعی دارد؟  پاسخ به این سؤال، بسیار دشوار است، چراکه بعید است، قادر به…