جدیدترین مطالب گازهای سمی

دانشمندان “مایعی پر منفذ” ایجاد کرده اند که می تواند کربن را گیر بیندازد و به این ترتیب این راه، یکی از راه های مقابله با مشکل آلودگی جهان محسوب می شود. این تحقیق و توسعه توسط محققانی از دانشگاه بلفاست توسعه داده شده است و این محققان با دانشمندانی از دانشگاه لیورپول در بریتانیا…