جدیدترین مطالب گرینلند

بررسی های جدید، روند نگران کننده ای را در یخچال های طبیعی جنوبگان نشان می دهد. جریان های حاصل از ذوب یخ ها در این نواحی به مراتب وسیع تر از چیزی هستند که پیش از این تصور می‌شد. در واقع این یافته های جدید نشان می‌دهد، قاره منجمد خیلی بیش از چیزی که پیش…

یخچال‌های طبیعی ساحلی و کلاهک‌های یخی گرینلند نقطه اوج بدون بازگشت خود را پشت سر گذاشته‌اند. نتایج مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد، یخ‌های گرینلند تا حد زیای ذوب‌شده‌اند و در شرایط فعلی بعید است، یخی‌های این نواحی دوباره به میزان سابق برسد. موضوع ترسناک‌تر اینکه، محققان می‌گویند، گرینلند دو دهه قبل یعنی در سال 1997 به…