جدیدترین مطالب گلکسی اس اکتیو

شرکت سامسونگ از زمان عرضه گوشی گلکسی اس 4، همواره نسخه اکتیو گوشی های خود را نیز عرضه کرده است. سری اکتیو گوشی های سامسونگ مشخصات پرچمدار آن سال را در خود خواهند داشت و گوشی های بسیار مقاوم تری هستند. به نظر می رسد که امسال نیز شاهد عرضه گوشی گلکسی اس 7 اکتیو…

سامسونگ چند وقتی است که پس از عرضه پرچمدار سری S خود، نسخه مقاوم آن را نیز عرضه می کند. این گوشی های مورد بحث با نام گلکسی اس اکتیو شناخته می شوند و اگر چه جذابیت و زیبایی سری گلکسی اس را ندارند اما در مقابل ضربات و استفاده در شرایط سخت مقام تر…