جدیدترین مطالب گوشی های موبایل

مطالعات اخیر نشان می دهند که گوشی های موبایل ، امکان بروز سرطان مغز را افزایش نمی دهند. هیچ ارتباطی میان افزایش ابتلا به سرطان مغز و استفاده از گوشی های موبایل وجود ندارد؛ طبق مطالعات جدید به عمل آمده در استرالیا، علیرغم استفاده ی گسترده از موبایل، هیچ رشدی در تومورها به وجود نیامده…

برای سازمان های امداد، گرفتن منابع برای جایی که به کمک نیاز دارد یک چالش است. اما تیمی از دانشمندان کامپیوتر در حال کار بر روی این می باشند که با تجزیه و تحلیل داده های تماس تلفن همراه این فرایند را ساده تر سازند. این محققان، کشور سنگال درغرب آفریقا را به عنوان یک بستر آزمایشی…