جدیدترین مطالب گوشی های هوشمند

به مدد پیشرفت مدل جدید فیلتر رنگ، عملکرد عکاسی گوشی های هوشمند در نور کم بهبود چشمگیری خواهد داشت. فیلتر جدید که توسط یکی از مهندسان دانشگاه یوتا اختراع شده سه برابر بیشتر از فیلترهای رایج نور را عبور می دهد، که در نتیجه تصاویر روشن تر و دقیق تر شده و توالی رنگ بهتری…

با توجه به تحقیقات Counterpoint، سامسونگ رهبر جهانی، در هر دو بخش تلفن و گوشی های هوشمند در فصل دوم شد. در بخش گوشی های هوشمند، سامسونگ 21 درصد از واحدهای محاسبه شده از ماه های میلادی آوریل تا ژوئن را به خود اختصاص داده است، به دنبال آن رکورد 14 درصد متعلق به اپل…

اطلاعات جالبی از Kantar WorldPanel نشان می دهد که به طور متوسط صاحبان گوشی های هوشمند ایالات متحده، دستگاه خود را، در کمتر 22 ماه، به یک مدل جدید ارتقاء می دهند. تقریبا به نظر می رسد کاربران گوشی های هوشمند آمریکا، شستشوی مغزی شده اند که هر دو سال، گوشی خود را عوض کنند….

صفحه 4 از 4