افشای اطلاعات پیکسل G10 سرنخ‌هایی از احتمال عرضه پیکسل 7 اولترا به دست ما می‌دهد. بر تمامی طرفداران این برند پوشیده نیست که گوگل به دنبال توسعه این سری است.