جدیدترین مطالب گوگل اسیستنت

ویژگی جدید گوگل اسیستنت (Google Assistant) به نام Pretty Please در کنفرانس توسه دهندگان گوگل IO 2018 معرفی اندروید پی با رابطی جدید مبتنی بر ژست های حرکتی معرفی شد. این دستیار به والدین کمک می‌کند که «لطفا» گفتن را به فرزندان بیاموزند.

در کنفرانس توسعه‌دهندگان گوگل IO 2018 آپدیت‌های دستیار مجازی گوگل رونمایی شدند. سازگاری گوگل اسیستنت با گوگل مپ و ویژگی‌های بصری اضافه شده به آن، به این دستیار کمک می‌کند تا از رستوران‌ها غذا سفارش دهد.

صفحه 1 از 3