جدیدترین مطالب گوگل نو

جمع آوری اطلاعات شما توسط غول های بزرگ تکنولوژی، برای ارائه ی خدمات و نیاز مندی ها به شما، انجام می شود که این موضوع برای بسیاری از افراد، خوشایند نیست. گوگل یک برنامه به نام گوگل نو دارد، که از جمع آوری اطلاعات مکانی، ایمیل ها، جستجوهای وب و غیره برای دانستن در مورد شما،…

تکنولوژی فرمان های صوتی مانند سیری اپل ، کورتانای مایکروسافت و گوکل ناو( Google Now) برای کمک به رانندگان در تکمیل کار و حفظ تمرکز آنها طراحی شده اند. اما مطالعات دانشگاه یوتا نشان می دهد بعد از استفاده از تکنولوژی های فرمان صوتی، 27 ثانیه زمان لازم است تا بتوانید حواستان را دوباره متمرکز کنید….