آپدیت جدید Apex Legends بنام Legacy قطعا بزرگترین آپدیت برای این گیم است که تا به حال منتشر شده است. Apex Legends معمولاً در هر آپدیت خود یک کاراکتر جدید (Legend) یا یک سلاح جدید اضافه کرده و گاهاً تغییراتی در مپ ایجاد می کند، اما در آپدیت Legacy همه موارد یاد شده را یکجا…