جدیدترین مطالب یخ در پلوتون

عکسی با کیفیت از تمامی سطح سیاره پلوتون که از ترکیب 15 عکس raw که از کاوشگر فضایی نیو هورایزنز ارسال شده، به دست آمده است. اواخر تیر و اوایل مرداد بود که پلوتون، این سیاره کوچک و دور افتاده منظومی شمسی، تمام نگاه ها را به خود جلب کرده و خود را به سرتیتر…

و باز هم یک خبر جدید و جذاب دیگر از سیاره یا بهتر است بگوییم سرزمین عجایب پلوتون. در چند هفته اخیر پلوتون تبدیل به یک دوست قدیمی شده است که اگر هر روز از او خبر جدیدی به دستمان نرسد، نگرانش می شویم. ماهواره ناسا نیو هورایزن (New Horizons) مجددا گزارشات شگفت انگیزی از…