جدیدترین مطالب یوتیوب موزیک

امروز یوتیوب جدیدترین برنامه خود را معرفی کرد، یوتیوب موزیک از امروز برای تمام کسانی در دسترس است که از این سرویس که در درجه اول تمرکزش بر فیلم است، به عنوان جاکباکس(جعبه گرامافون خودکار) خود لذت ببرند. این برنامه به طور خاص برای پخش و پیدا کردن موسیقی ساخته شده است، یوتیوب موزیک شنوندگان…