جدیدترین مطالب یوتیوب کودکان

نسخه جدید یوتیوب مخصوص کودکان منتشر شد، در این نسخه والدین می‌توانند ویدیوها و کانال‌ها را مسدود کنند. با یوتیوب مخصوص کودکان ، والدین بیشتر می توانند مراقب فرزندان خود باشند. گوگل با انتشار اپلیکیشن یوتیوب مخصوص کودکان یک ابزار ارزشمند به والدین جهت حفاظت از فرزندانشان در برابر محتوای بد و نامناسب ارائه داد….