ارزش پول ملی هر کشوری به موارد بسیاری وابسته است. با تکراتو همراه باشید تا به بررسی و تحلیل بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401) بپردازیم.