اپل اصلا قصد ندارد در توسعه نسل ششم اینترنت همراه از رقبای سرسخت خود عقب بیفتد و خبرها حکایت از برنامه های ویژه این کمپانی در این باره دارد.