جدیدترین مطالب Black Friday

   روز بلک‎فرایدی سال‎هاست که در آمریکا به عنوان روز خرید بزرگ شناخته می‎ شود. بسیاری از کانادایی‎ ها نیز برای خرید در این روز و استفاده از تخفیف‎های استثنایی به آمریکا می‎ روند و خرید می‎ کنند. بلک‎فرایدی مصادف با ۲۹ نوامبر است و روز مهم دیگر خرید (سایبر ماندی) هم روز ۲ دسامبر است. در…

آمازون از Prime Day برای جشن گرفتن تولد بیست سالگی اش با معاملاتی در سراسر ۹ کشوری که به عنوان نخستین مشترکانش هستند، خبر داد. Prime Day (روز نخست)، رویداد در 15 ام ژوئیه هر سال است که آمازون در هر سال به مناسب سالگرد پیدایشش جشن گرفته و به فروش جهانی اجناسش می پردازد….