حضور استارت‌آ‌پ‌های سکس فناور در CES 2020 بحث‌برانگیز شده‌ است. محصول یکی از این استارت‌آپ‌ها اکنون در میان فینالیست‌های یک مسابقه نوآوری است.